خاطره سفر وان درست روز بمب گذاری !

بوووم ، همه چی رفت تو هوا. صدای انفجار که آمد من و همسرم و دو…

سفر نامه وان – آقای حامد پیرو – ۱۸ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

بر طبق عادت از یک ماه قبل از هر مسافرتم در اینترنت شروع به جستجو و…