page contents

ایغدیر

شهر ایغدیر ترکیه در زمانی نه چندان دور، یکی از اصلی ترین مقاصد سفر های زمینی ایرانیان بوده است، هر چند با ظهور شهر وان، سفر ها به این شهر تا جد زیادی فروکش کرد. این شهر با مرز بازرگان فاصله ای 90 کیلومتری دارد.