page contents
خانه خرید در ترکیه سقف مجاز خرید

سقف مجاز خرید

اگر مسافر ترکیه هستید باید اطلاع داشته باشید که اگر چه مجاز هستید تا به میزان دلخواه خرید کنید . اما برای آوردن کالای همراه مسافر به داخل کشور، در مرز ها محدودیتهایی وجود دارد که اگر رعایت نشود اجناس همراهتان توقیف و به انبار گمرک منتقل می شود و به نوعی باید با آن خداحافظی کنید !
سقف مجاز کالای همراه مسافر که عموما از آن به عنوان سقف مجاز خرید یاد می شود چه مقدار است ؟