20.8 C
Trabzon
پنجشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱

تاکسی (ون)

برای مسافرت به شهر های نزدیک به مرز ایران می توانید از تاکسی یا ون (دولموش) استفاده کنید. استفاده از تاکسیها در دو حالت میسر است . حالت اول اینکه خودتان را به یکی از مرزهای سه گانه برسانید و بعد از گذر از مرز بصورت پیاده، با استفاده از تاکسیهای موجود در سمت دیگر مرز، خودتان را به مقصد برسانید.
حالت دون استفاده از تاکسیها یا ونهای یکسره است . این خودرو ها در حال حاضر از شهر های تبریز و ارومیه و خوی به مقصد وان (بدون توقف و تعویض ماشین) در دسترس هستند.

My title