1.8 C
Trabzon
چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۰

تاکسی (ون)

برای مسافرت به شهر های نزدیک به مرز ایران می توانید از تاکسی یا ون (دولموش) استفاده کنید. استفاده از تاکسیها در دو حالت میسر است . حالت اول اینکه خودتان را به یکی از مرزهای سه گانه برسانید و بعد از گذر از مرز بصورت پیاده، با استفاده از تاکسیهای موجود در سمت دیگر مرز، خودتان را به مقصد برسانید.
حالت دون استفاده از تاکسیها یا ونهای یکسره است . این خودرو ها در حال حاضر از شهر های تبریز و ارومیه و خوی به مقصد وان (بدون توقف و تعویض ماشین) در دسترس هستند.

My title