page contents
خانه سفر با خودرو شخصی گواهینامه رانندگی بین المللی

گواهینامه رانندگی بین المللی

برای رانندگی در خارج از کشور باید گواهینامه بین المللی داشته باشید. گواهینامه بین المللی ارتباط مستقیمی با کاپوتاژ خودرو ندارد و هر شخص مستقلا می تواند با ارائه مدارک نسبت به دریافت آن اقدام کند. برای راهنمایی در مورد مدارک مورد نیاز و شرایط دریافت و مدت اعتبار این گواهینامه و همچنین هزینه های مربوطه، از مطالب زیر کمک بگیرید