20.8 C
Trabzon
پنجشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه سفر به شهر.... سایر شهرهای ترکیه

سایر شهرهای ترکیه

علاوه بر شهرهایی که بصورت زمینی سفر به آنها ممکن است، اطلاعاتی در مورد سایر شهرهای ترکیه نیز در این سایت در دسترس است. این بدان معنی نیست که سفر زمینی به سایر شهر ها ممکن نیست. فاصله زیاد این شهر ها با مرز ایران ، عموما این شهر ها را بهع مقاصد هوایی تبدیل نموده است

My title