9.8 C
Trabzon
شنبه، ۵ فروردین ۱۴۰۲
خانه سفر با خودرو شخصی کاپوتاژ خودرو + هزینه ها

کاپوتاژ خودرو + هزینه ها

کابوتاژ خودرو به معنای دریافت مجوز خروج خودرو از کشور است . اگر قصد دارید تا سفر به خارج از کشور را با خودرو شخصی خود تجربه کنید اولین کار دریافت این مجوز است.
این بخش در مورد دریافت کابوتاژ و مراحل اداری آن و نیز هزینه هایی که برای آن مترتب است، راهنمای شما خواهد بود . هزینه های مربوط به کابوتاژ هر سال تغییر می کند و ما سعی داریم تا همواره آخرین و به روز ترین اطلاعات در این خصوص را ارائه کنیم .

My title