20.8 C
Trabzon
پنجشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه مقدمات سفر عوارض و مالیات خروج از کشور

عوارض و مالیات خروج از کشور

برای خروج از کشور باید عوارض بپردازید . مقدار عوارض بر حسب تعداد دفعات خروج از کشور و حتی نحوه ی سفر ممکن است متفاوت باشد . از آنجاییکه مقدار عوارض خروج از کشور هر سال تغییر میکند(افزایش پیدا می کند) ، قبل از سفر باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنید. همینطور در مقاطعی ممکن است مبالغی به عنوان مالیات در سفر های خروجی وضع شده باشد .
در مطالب زیر هر آنچه که باید در مورد عوارض و مالیات خروج از کشور و طریقه های پرداخت آن نیاز خواهید داشت آورده شده است .

My title