وان درحال تبدیل به ایغدیر دوم است؟

افرادی که اندکی پا به سن گذاشته اند نیک به یاد دارند که در زمانی نه…

برای مسافرت ایغدیر بهتر است یا وان

در زمانی نه چندان دور شهر ایغدیر مقصدی رویایی برای مسافرین زمینی ترکیه بود، همان زمان…

سفر به igdir از مرز بازرگان

ایغدیر یکی از نزدیکترین شهرهای ترکیه به ایران است و شاید همین نزدیکی باعث شده است…

خروج از نسخه موبایل