هزینه سفر با خودرو شخصی به ترکیه در سال 1402

هزینه سفر با خودرو شخصی به ترکیه در سال 1402 چقدر است ؟ شرایط خروج از…

مدیریت هزینه سوخت در سفر ترکیه با خودرو شخصی

مدیریت هزینه سوخت در سفر ترکیه : اگر قصد سفر با خودرو شخصی به ترکیه را…

مدیریت مصرف سوخت در سفرهای خارجی

چنانچه با خودرو شخصی سفر میکنید هزینه بنزین یکی از پارامتر های اصلی هزینه های سفر…

بنزین در مسافرت ترکیه (مهم)

طبق قانون، شما میتوانید فقط با بنزین موجود در باک خودرو از مرز خارج شوید و…

خروج از نسخه موبایل