راهنمای تقسیمات کشوری ترکیه

ترکیه پیوندگاه دو قارهٔ مهم آسیا و اروپا است. ترکیه در جنوب شرقی اروپا و جنوب…

فاصله بین شهر های ترکیه (کیلومتر)

اگر با خودرو شخصی به ترکیه مسافرت می کنید ، اطلاع از فاصله بین شهر ها…

خروج از نسخه موبایل