مقایسه مرزهای رازی و سرو

کشور ترکیه با ایران سه گذرگاه زمینی دارد که هر سه آنها در استان آذربایجان غربی…

مرزهای زمینی ایران را بیشتر بشناسید

ایران با ۵۴۴۰ کیلومتر مرز زمینی، بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی…

آغاز ساخت پایانه جدید مرزی کاپیکوی

دولت ترکیه اهمیت ویژه ای برای پایانه ی مرزی کاپی کوی در مرز مشترک خود با…

مزایا و معایب سفر به وان از مرز سرو

بسیاری از مسافران زمینی شهر های ترکیه بر سر انتخاب مرز مناسب خروج ، نه بر…

مزایا و معایب سفر به وان از مرز بازرگان

بسیاری از مسافران زمینی شهر های ترکیه بر سر انتخاب مرز مناسب خروج ، نه بر…

ساعت کاری مرز های زمینی ایران و ترکیه

مرز بازرگان : مرز بازرگان بصورت شبانه روزی (۲۴ ساعته) فعال است. مرز سرو : مرز…