آیا بین هتلهای هم رده وان و ترابزون تفاوتی هست ؟

هتل چهار ستاره در شهری، رده و امکانات و کیفیت یکسان با یک هتل چهار ستاره…

سفر به ترابزون با علی آقا و خانواده

سفر به ترابزون با علی آقا و خانواده (سفرنامه) بعد از سی تا خواستگاری رفتن و…