خاطره سفر وان درست روز بمب گذاری !

بوووم ، همه چی رفت تو هوا. صدای انفجار که آمد من و همسرم و دو…

سفر وان در روز بمب گذاری ! ارسالی محمد آقا از کرج

با توجه به .تجربه من حقیر راحت با مبلغ ۱٫۵ میلیون برای دو نفر البته منهای…