20.3 C
Trabzon
سه شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

برچسب IR

در طول مراحل کاپوتاژ خودرو، برچسبی به شما تحویل داده می شود که به برچسب IR معروف است . این برچسب شیشه ای را باید روی شیشه ماشین(معمولا شیشه عقب) نصب کنید. این برچسب برای شناسایی سریع ملیت خودروهای خارجی کاربرد دارد.
مراحل دریافت و هزینه های مربوطه را در پست های زیر مطالعه بفرمایید :

My title