27.8 C
Trabzon
دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

بیمه خودرو

اگر قصد دارید با خودرو شخصی به خارج از کشور سفر کنید، بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ای که در ایران تهیه کرده اید به کارتان نخواهد آمد و باید بیمه خارجی تهیه کنید. برای سفر به ترکیه بیمه جزو ضروریات خروج از مرز است و بدون بیمه اجازه ی خروج از مرز را نخواهید داشت.
برای تهیه بیمه می توانید از طریق برخی کارگزاران بیمه در داخل کشور، بیمه ی سفر خارجی بگیرید یا در مرز اقدام به دریافت بیمه از نمایندگی اصلی بیمه ی ترک نمائید. جزئیات کامل و هزینه ها را در این بخش می توانید پیدا کنید

My title