راهنمای سفر زمینی به ترکیه

حداقل حقوق و دستمزد سال 1399

حداقل حقوق کارگران در سال 99

حداقل حقوق و دستمزد سال 1399 . امروز (21 فروردین 1399)  پرونده دستمزد ۹۹ بسته شد.

افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد

?دیشب در جلسه شورای عالی کار، میزان افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصد تغیین شد که با این حساب، حداقل دستمزد کارگران معادل یک میلیون و هشتصد و ۳۵ هزار تومان تعیین می شود

?میزان افزایش دستمزد سایر سطوح نیز ۱۵ درصد به علاوه ۹۱ هزارتومان مصوب شد

براین اساس حداقل دریافتی کارگر(مجرد)  در سال ۹۹ دو میلیون و ششصد و پنج هزار و ۴۲۷ تومان خواهد بود.

جزئیات رشد دستمزد به شرح زیر است:
?افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد
?بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان
?مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال
?حقوق ماهیانه: ۱۸/۳۵۴/۲۷۰ ریال
?پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان(در صورت داشتن سابقه بیش از یکسال)
?مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان
?به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال

مقایسه بین حداقل حقوق و دستمزد در ایران و ترکیه

حداقل حقوق و دستمزد سال 1399 برای کارگران دارای یک و دو فرزند چقدر است؟

حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه ) : ۲۵.۸۰۱.۵۰۶ ریال خواهد بود.

حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه ) : ۲۷.۶۳۶.۹۳۳ ریال خواهد بود.

کانال تلگرام راهنمای سفر زمینی به ترکیه، پاسخگوی سوالات شما عزیزان است

خروج از نسخه موبایل